Viktig informasjon til våre kunder om F-gass forordningen

Norske myndigheter har innført krav til sertifisering for kuldebransjen. Dette betyr at vi må kvalifisere både den enkelte teknikker og firmaet. Kravene til dere som anleggseiere er også betydelige.

Den nye ordningen heter F gass forordningen. Hensikten med F gass forordningen er å begrense utslipp av skadelige gasser til atmosfæren. Det bør være i alles interesse å begrense disse utslippene både av økonomiske og miljømessige hensyn. Kuldemedie er, som dere sikkert vet, avgiftsbelagt og en lekkasje koster derfor mye penger for anleggseieren.

Fremtiden

Tabellen under viser EUs utfasing av HFC gasser de neste årene. Fra år 2030 skal nivået på HFK være 21% av 2015 nivået. For å klare dette må gjennomsnittlig GWP (Drivhuseffekt)-nivå være under 400. Den største reduksjonen skjer allerede i 2018, da blir stoffene R404a og R507 ulovlige ved nye installasjoner.

Krav til lekkasjekontroll

Krav til lekkasjekontroll er pålagt med hyppighet fra en til fire ganger i året.

 • Anlegg med mere enn 3 kg hver 12 mnd.
 • Anlegg med mer enn 30 kg hver 6 mnd.
 • Anlegg med mer enn 300 kg hver 3 mnd. (halveres ved installasjon av gass detektor)

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om forordningen, eller trykk her for mer informasjon om F-Gass Forordningen

Hva betyr dette i praksis?

Dere som anleggseiere pålegges å ha en oversikt over hvilke kuldemedier og hvilke mengder som er på deres anlegg. Det må gjennomføres regelmessig lekkasjekontroll på anleggene av autorisert personell. Hyppigheten varierer med hvor mye kuldemedie det er på anleggene. I tillegg må det føres loggbok for inngrep i anlegget samt kuldemedieregnskap. Anlegg med kuldemediefylling under tre kg er unntatt fra regelverket.

 • Produsentene av HFK varsler økte priser på grunn av lavere volum
 • Myndighetene varsler økte priser på grunn av kvoteregulering i EU
 • Avgiftene på HFK øker. Økningen fra 2015 til 2016 er 8,2%. Forslag til neste års statsbudsjett ytterligere 2,5% økning.

Våre anbefalinger

Ved investering i nye anlegg må man tenke langsiktig og velge naturlige gasser for å unngå konverteringer og høye avgifter. Det er allerede flere produsenter som leverer fullverdige kjøle- og fryseanlegg for fremtiden. Alternativene for R404a og R507 er allerede her.

Naturlige kuldemedier

 • CO2: GWP=1
 • R290 (Propan): GWP=4
 • R600 (Isobutan): GWP=3

CO2 har tidligere vært forbeholdt store og komplekse kjøle- og fryseanlegg med store investeringskostnader, men har nå også kommet for små aggregater med ytelse fra 1,5kW.

Propan og Isobutan har blitt populære i små hermetiske anlegg som plug-in disker til dagligvare, kjøle- og fryseskap etc.

HFOer:

 • R1234ze: GWP=1 (Laget for å erstatte R134a i chiller og store AC anlegg med turbokomp.)
 • R1234yf: GWP=1 (Laget for å erstatte R134a i AC for biler)

HFOene er klassifisert som A2L, dvs. ikke giftige, mildt brennbare. Disse stoffene er utviklet med tanke på lav GWP og som alternativ for HFKer som vil fases ut.

Nye HFKer:

 • R448a: GWP=1273
 • R449a: GWP=1397
 • R32: GWP=675

R448 og449 er laget for direkte erstatning av R404a i kjøle- og fryseanlegg (Erstatter også R22, R407f etc.). Konvertering med ingen eller små modifikasjoner i anlegget uten behov for oljebytte. Justering av ekspansjonsventiler.

R32 har lignende egenskaper med R410a. Benyttes primært i varmepumper for husholdning.