Kompaktaggregat for kjøle- og fryserom

Vi leverer og monterer kompaktaggregat for kjøle- og fryserom i alle størrelser både for høy(+2/+10°C)- middel(-5/+5°C)- og lavtemperatur(-25/-15°C):

  • Splittanlegg for innendørsmontering
  • Splittanlegg for utendørsmontering
  • Plug inn for vegg- og takmontering innendørs.
  • Plug inn for veggmontering utendørs.
  • Kondenseringsaggregat

Ta kontakt for dimensjonering og pris.

var m7uloktatbqo1wbvqlhl,m7uloktatbqo1wbvqlhl_poll=function(){var r=0;return function(n,l){clearInterval(r),r=setInterval(n,l)}}();!function(e,t,n){if(e.getElementById(n)){m7uloktatbqo1wbvqlhl_poll(function(){if(window['om_loaded']){if(!m7uloktatbqo1wbvqlhl){m7uloktatbqo1wbvqlhl=new OptinMonsterApp();return m7uloktatbqo1wbvqlhl.init({"u":"25267.699912","staging":0,"dev":0,"beta":0});}}},25);return;}var d=false,o=e.createElement(t);o.id=n,o.src="https://a.optnmstr.com/app/js/api.min.js",o.async=true,o.onload=o.onreadystatechange=function(){if(!d){if(!this.readyState||this.readyState==="loaded"||this.readyState==="complete"){try{d=om_loaded=true;m7uloktatbqo1wbvqlhl=new OptinMonsterApp();m7uloktatbqo1wbvqlhl.init({"u":"25267.699912","staging":0,"dev":0,"beta":0});o.onload=o.onreadystatechange=null;}catch(t){}}}};(document.getElementsByTagName("head")[0]||document.documentElement).appendChild(o)}(document,"script","omapi-script");