Akkurat passe kaldt...

Referanser og utførte prosjekter fra Bartnes AS

Marine Harvest Isvannssystemer og klimakjøling

Coop Midt-Norge SA Butikkmøbler, kjøle og fryseanlegg

Matmegleren Kjøle og fryselager, CO2 kuldeanlegg

Telenor Dataromskjøling, isvannsystemer & DX-anlegg

Domstein AS Kjøle- og fryselager

Matpartner: Kjøle- og fryselager

Kvalitetsmat: Kjøle- og fryselager

Bunnpris: Kjøle- og fryseanlegg

Hurtigruten Group ASA Servicearbeider og ombygging av anlegg

Statsbygg Klimakjøling, isvann & DX -anlegg

Hustadmarmor Klimakjøling ogisvannsystemer

Grilstad fabrikker AS Kjøle og fryseanlegg, lake og klimarom kjøling

Pharmac AS Prosesskjøling, klimakjøling og kjøleanlegg

Mollier Klimakjøling, proviant