Akkurat passe kaldt...

Referanser og utførte prosjekter fra Bartnes AS

Marine Harvest Isvannssystemer og klimakjøling

Coop Midt-Norge SA Butikkmøbler, kjøle og fryseanlegg

Matmegleren Kjøle og fryselager, CO2 kuldeanlegg

Telenor Dataromskjøling, isvannsystemer & DX-anlegg

Domstein AS Kjøle- og fryselager

Matpartner: Kjøle- og fryselager

Kvalitetsmat: Kjøle- og fryselager

Bunnpris: Kjøle- og fryseanlegg

Hurtigruten Group ASA Servicearbeider og ombygging av anlegg

Statsbygg Klimakjøling, isvann & DX -anlegg

Hustadmarmor Klimakjøling ogisvannsystemer

Grilstad fabrikker AS Kjøle og fryseanlegg, lake og klimarom kjøling

Pharmac AS Prosesskjøling, klimakjøling og kjøleanlegg

Mollier Klimakjøling, proviant

Kontakt Bartnes AS for forespørsel, informasjon eller befaring

2 + 6 =