4. mars 2021

Energieffektiv butikkjøling til nye Extra

Da Coop Prix-butikken på Byneset utenfor Trondheim trengte en real oppgradering og modernisering, bestemte Coop seg for å satse på både miljø- og kundevennlige løsninger. Bartnes ble valgt som leverandør på butikkjøling – og nå er butikken utstyrt med topp moderne, kundevennlige og energieffektive kjølerom, kjøledisker og fryserom.

God butikkjøling skaper merverdi på mange områder. Alle kunder kjenner kvaliteten i diskene. Valget av moderne disker og fronter bidrar også til at kundens inntrykk av butikken blir bedre. Det kommer i tillegg til de åpenbare fordelene med lavere strømkostnader, mindre miljøpåvirkning og drastiske kutt i svinnet på kjøle- og frysevarer.


Miljøvennlige kuldemedier

Bare i Europa er det hundretusenvis av dagligvarebutikker. Hver og en av butikkene bruker sin andel energi for å holde varene kalde og frosne – samtidig som resten av butikken til tider trengs å varmes. Energibesparelse i dagligvarebransjen har derfor tatt sin plass i søkelyset de siste årene.

— De gamle kuldemediene må vike for de mer miljøvennlige og naturlige mediene som CO2 og R290 (teknisk propan). Coop er sitt miljøansvar bevisst og tar det grønne skiftet på alvor, innleder Einar Stene, daglig leder i Bartnes.

40 % energireduksjon med glassdører

I tillegg til å velge naturlige kuldemedier bidrar moderne kjøle- og frysedisker til å redusere energiforbruket til butikken. Kjøledisker med glassdører har for lengst satt standarden hos Coop.

— Glassdører holder kulden inne hele døgnet, med unntak av øyeblikkene der kunder henter ut varer. At kulden holdes inne hele døgnet bidrar til reduserte energikostnader. I tillegg har nye kjøledisker LED-belysning – bare det utgjør en stor besparelse.

Stene påpeker at de nye kjølediskene gir en energireduksjon på 40 %, sammenlignet med tradisjonelle disker med åpne fronter.


Gjenbruker varmen som fjernes

For å nyttegjøre varmen som fjernes fra kjølediskene og fryserommet er det installert et varmegjenvinningssystem, tilsvarende en varmepumpe. Systemet gjenbruker varmen til å varme opp butikken når det trengs. Det gir også store energibesparelser i den videre driften.

Et årelangt samarbeid

Bartnes har samarbeidet med Coop Midt-Norge i en årrekke, hvor nå nye Extra Byneset er den siste i rekka.

— Sist sommer leverte vi kjøle- og frysedisker samt kulde til en ny flott Extra-butikk på Lilleby i Trondheim, avslutter Stene.

Les også