6. april 2021

Fjernet 479 tonn CO2- ekvivalenter med nytt kjøleanlegg

Electromagnetic Geoservices ASA prosesserer store mengder elektromagnetiske data ved avdelingen i Trondheim. Behandling av så store mengder data krever egne serverrom – med eget kjøleanlegg som holder temperaturen i serverne nede. Med et gammelt kjøleanlegg og mange kostbare lekkasjer var det på tide å bytte ut anlegget med et moderne, grønt alternativ. Bartnes har levert en løsning som fjerner hele 479 tonn CO2-ekvivalenter.

Bartnes har siden 2018 hatt ansvar for service og vedlikehold på EMGS sitt kjøleanlegg, og var godt kjent med anleggets mange oppgraderingsbehov. Anlegget, med pumpesirkulasjon av kuldemediet R-134a var fra 2007, og dimensjonert for forrige generasjons servere – som avga betydelig mer varme enn dagens servere.

— Den gamle løsningen til EMGS hadde store fyllingsmengder og trengte oppgradering grunnet lekkasjer og aldring. Lekkasje av kuldemedier er svært kostbart – og veldig skadelig for miljøet. Vi har levert et nytt system med vannkjølte dataromskjølere og et luftkjølt isvannsanlegg med R290 (propan) som kuldemedium, slik at de i dag har et klimanøytralt og moderne kjøleanlegg, sier Stian Stene, prosjektleder i Bartnes.

Krever god planlegging

Stene var prosjektleder for det nye kjøleanlegget til EMGS. På et slikt prosjekt må logistikken være feilfri, og all installasjon må planlegges nøye for å unngå nedetid på serverne.

— I Bartnes har vi høy kompetanse på kuldeanlegg til ulike lokasjoner. Å installere et nytt anlegg til en kunde som EMGS, som har sitt eget datarom, skiller seg fra andre leveranser vi ofte gjør. Serverne måtte være i drift under hele prosjektet, sier Stene, og utdyper:

— Driftsstopp ville ha store konsekvenser for dataprosesseringen til EMGS, som går kontinuerlig. Derfor måtte vi sikre en svært rask oppkobling av det nye anlegget. Det krever feilfri planlegging.

Installasjonen ble en suksess, og på tampen av 2020 stod det splitter nye anlegget klart.

Kraftig reduksjon i kuldemedium

Det nye anlegget er en luftkjølt isvannsmaskin med naturlig kuldemedium R290 (propan), med kun tolv kilo propan fordelt på to kretser. Det er en stor reduksjon i fyllingsmengde fra det forrige anlegget, som hadde en fyllingsmengde på 384 kilo HFK- kuldemedium.

— Det nye anlegget er dimensjonert for dagens behov. Vi har erstattet flere hundre kilo HFK- kuldemedium med en løsning med naturlig kuldemedium, avslutter Stene.

Har du behov for serviceavtaler eller oppgradering av kuldeanlegget til ditt datarom?

Les også