2. november 2018

Godt klima for bevaring av Norges kulturarv

Inne i et fjell i Mo i Rana ligger 40 000 hyllemeter med norsk kulturarv trygt lagret i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin. Bartnes har levert et klimakjøleanlegg som er med på å sikre at alt innholdet i sikringsmagasinet er av like høy kvalitet også i år 3018.

Nasjonalbiblioteket jobber i et tusenårsperspektiv. «Målet vårt er at alt som lagres her skal være akkurat slik det er, også om tusen år», innleder Jørn Ivan Rødahl, som er senioringeniør ved teknisk seksjon på Nasjonalbiblioteket.

For at alt som er lagret i det rikholdige arkivet ikke skal påvirkes av tidens tann, må klimaet reguleres med omhu og nøyaktighet. Det aller viktigste er å unngå endringer i temperatur og luftfuktighet, og da spesielt endringer av det brå slaget.

Frikjølingsanlegg

Det nye anlegget er et kombinert frikjølings- og propanlegg på 120 kW. «Frikjøleren gjør at det brukes uteluft til å kjøle ned isvannet, som i sin tur kjøler ned luften i magasinene. En slik form for ‘gratis kjøling’ betyr en betydelig besparelse på strømregninga, spesielt i årets kaldeste måneder», forklarer Rødahl.

Inne i sikringsmagasinet skal temperaturen være så konstant som mulig ved 8 grader, og luftfuktigheten 35%, for at alt som lagres skal ha lengst mulig levetid.

Mangfoldig magasin

Sikringsmagasinet rommer en viktig del av Norges kulturarv av trykt materiale, fotografier, film og lyd. Her bevares alle norske aviser fra den eldste utgitt i 1763 til gårsdagens avis. Her kan du finne norske bøker og blader, norsk TV og radiohistorie, norsk spillefilm og bånd med norsk pop og rock. Langt inne i fjellet tar Nasjonalbiblioteket vare på alt fra originalfoto av Henrik Ibsen, bøkene til Jo Nesbø og opptak av Åge Aleksandersen.

Fra R-22 til propan

Da det gamle anlegget nærmet seg slutten av sin levetid ble det besluttet at et nytt anlegg både skulle være energieffektivt og bruke et naturlig kuldemedium. «Vi var nødt til å bytte ut anlegget, det var gammelt og vi hadde våre utfordringer med det til tider – men hovedårsaken var at det brukte R-22 som kjølemedium, og dette er ikke tillatt lengre», sier Rødahl. På det nye anlegget benyttes propan som kuldemedium.

Nitratmagasin og inngang til sikringsmagasin i Rana. Bilde tatt i forbindelse med produksjonen av gaveboka I manns minne og magasinet NB21, høsten 2006.

Om samarbeidet med Bartnes

Rødahl innrømmer at han var spent på samarbeidet med Bartnes. «Det er første gangen vi samarbeider med Bartnes, og jeg var heller ikke kjent med dem fra før av siden de er et Trondheims-firma. I ettertid sitter jeg igjen med et entydig positivt inntrykk», sier Rødahl.

Nasjonalbiblioteket stilte strenge krav til nedetid og ga en svært spesifikk beskrivelse av ønsket leveranse. «Bartnes har overholdt alle de kravene vi hadde i forkant. De har vært punktlige, presise og nøyaktige i arbeidet sitt. Når svingninger i inneklimaet er det verste som kan skje, er disse tingene spesielt viktig», poengterer Rødahl, som også fremhever Bartnes sin evne til å holde området de jobbet i ryddig.

Vant til nedetidskrav

Stian Stene i Bartnes sier at høye krav til kort nedetid er en del av hverdagen. «Vi jobber hele tiden for at alle driftsavbrudd blir så korte som mulig. Vi er vant til å jobbe med butikker – og det er ingen som liker å stenge butikken sin. Alt er overkommelig, det kreves bare god planlegging og koordinering», sier Stene.

Ærefullt oppdrag

Selv synes Stene at det har vært særdeles spennende å utføre oppdraget på sikringsmagasinet. «Vi var jo ikke inne i selve skattekammeret, men det er spesielt å jobbe med så uvurderlige ting. Alt vi gjør for våre kunder er viktig og verdifullt, likevel må jeg innrømme at det har vært litt spesielt å jobbe på anlegget, vel vitende om at det skal sørge for riktig luftkvalitet for nasjonalarven vår.»

I tillegg til den stødige og kunnskapsrike staben ved Nasjonalbiblioteket, gjør altså nå også et anlegg fra Bartnes også sin del av jobben for at ingen deler av norsk historie skal gå tapt for ettertiden.

Tunnel, inngang til sikringsmagasinet i Rana. Bilde tatt i forbindelse med produksjonen av gaveboka I manns minne og magasinet NB21, høsten 2006.

Les også