Skip to content

Service på kjøleanlegg og kuldeanlegg

Alle typer service

Har du problemer med ditt kjøleanlegg eller fryseanlegg? Våre erfarne og dyktige serviceteknikere utfører service på alle typer anlegg og har godt utstyrte biler som sørger for at oppdraget løses på stedet.

Unngå lekkasjer

Unngå lekkasjer

Unngå driftsstans

Unngå driftsstans

Overhold alle myndighetskrav

Overhold alle myndighetskrav

Oppnå effektiv drift hele året

Oppnå effektiv drift hele året

Oppnå optimal driftsøkonomi

Oppnå optimal driftsøkonomi

Oppnå optimal driftsøkonomi

Oppnå optimal driftsøkonomi

Service

Kuldevakten – for problemer som haster

Akutt behov for service og feilretting på anlegget?

Ring kuldevakten: 73 89 47 03

Servicetyper

Serviceavtale

Med serviceavtale fra Bartnes går vi jevnlig gjennom hele anlegget ditt og måler trykk, temperaturer og andre viktige driftsparametere på anlegget.

Våre erfarne serviceteknikere inspiserer hele anlegget og sikrer at alt fungerer slik det skal.

F-gass-avtale

F-gass-forordningen stiller høye krav til deg som anleggseier. Ved å tegne egen F-gass-avtale med oss, håndterer vi kravene for deg. Les mer om F-gass-forordningen her.

Våre sertifiserte serviceteknikere gjør en grundig lekkasjekontroll på anlegget og sørger for å avdekke svakheter og påvise eventuelle lekkasjer – slik at hele anlegget er i henhold til myndighetskravene.

Service med F-gass dekning

De aller fleste velger en heldekkende serviceavtale der både lekkasjekontroll og jevnlig inspeksjon inngår.

Denne serviceavtalen gir deg alle fordelene med både F-gass-avtalen og serviceavtalen – og gir deg størst mulig grad av kontroll på anlegget.

Serviceavtale kjølerom

Med en serviceavtale fra Bartnes går vi jevnlig gjennom hele kjøleanlegget ditt og måler trykk, temperaturer og andre viktige driftsparametere. Våre erfarne serviceteknikere inspiserer og utbedrer kjølerommet – slik at du kan være sikker på at alt fungerer slik det skal i årene som kommer.

Trenger du en serviceavtale?

Snakk med oss!

bartnes-illustrasjon-temperatur@3x

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Adresse
Ladehammerveien 2A
7041 Trondheim

E-post:
bartnes@bartnes.no

Telefon:
73 89 47 00

Kuldevakten:
73 89 47 03
(utenfor arbeidstiden)

Personvernerklæring
Les her