Service

Har du problemer med ditt kjøleanlegg eller fryseanlegg? Våre erfarne og dyktige serviceteknikere utfører service på alle typer anlegg og har godt utstyrte biler som sørger for at oppdraget løses på stedet.

Serviceavtale

Med en serviceavtale fra Bartnes går vi jevnlig gjennom hele kjøleanlegget ditt og måler trykk, temperaturer og andre viktige driftsparametere. Våre erfarne serviceteknikere inspiserer og utbedrer anlegget – slik at du kan være sikker på at alt fungerer slik det skal i årene som kommer.

F-gass-avtale

F-gass-forordningen stiller høye krav til deg som anleggseier. Ved å tegne egen F-gass-avtale med oss, håndterer vi kravene for deg.

Våre sertifiserte serviceteknikere gjør en grundig lekkasjekontroll på anlegget og sørger for å avdekke svakheter og påvise eventuelle lekkasjer – slik at hele anlegget er i henhold til myndighetskravene.

Service med F-gass-dekning

De aller fleste velger en heldekkende serviceavtale der både lekkasjekontroll og jevnlig inspeksjon inngår. Denne serviceavtalen gir deg alle fordelene med både F-gass-avtalen og serviceavtalen – og gir deg størst mulig grad av kontroll på anlegget.

Behov for service på ditt kjøle- eller fryseanlegg?

Vi strekker oss for kundene våre og er beredt på serviceoppdrag døgnet rundt

Med Kuldevakten, vårt døgnbemannede servicetilbud, får du alltid tak i en kuldetekniker som kan hjelpe deg – uavhengig av når på døgnet problemet oppstår.

Unngå lekkasjer

Unngå driftsstans

Overhold alle myndighetskrav

Oppnå effektiv drift hele året

Oppnå optimal driftsøkonomi