Bartnes har hundrevis av fornøyde kunder

– her er et utvalg:

Søberg Lagerhotell AS

Hustadmarmor AS

Sykehuset Levanger