Aktuelt

Hold deg oppdatert med våre nyheter

6. APRIL 2021

Electromagnetic Geoservices ASA prosesserer store mengder elektromagnetiske data ved avdelingen i Trondheim. Behandling av så store mengder data krever egne serverrom – med eget kjøleanlegg som holder temperaturen i serverne nede. Med et gammelt kjøleanlegg og mange kostbare lekkasjer var det på tide å bytte ut anlegget med et moderne, grønt alternativ. Bartnes har levert […]

4. MARS 2021

Da Coop Prix butikken på Byneset utenfor Trondheim trengte en real oppgradering og modernisering, bestemte Coop seg for å satse på både miljø- og kundevennlige løsninger. Bartnes ble valgt som leverandør på butikkjøling – og nå er butikken utstyrt med topp moderne, kundevennlige og energieffektive kjølerom, kjøledisker og fryserom. God butikkjøling skaper merverdi på mange […]

15. OKTOBER 2020

Driftes kjøleanlegget ditt med kuldemediet R404A? Da har du mye å tjene på å konvertere til kuldemedier med et lavere Global Warming Potential (GWP) eller et naturlig og miljøvennlig kuldemedium som CO2 eller propan. Dersom anlegget ditt slipper ut bare 2 kilo R404a-gass gjennom en lekkasje tilsvarer det Ola og Kari Nordmanns gjennomsnittlige CO2-utslippet per […]

20. AUGUST 2020

Vi er stolte over leveransen til den flotte Coop Extra-butikken på Lilleby Triangel. Her kan du se video fra oppdraget.

9. JUNI 2020

I Bartnes er takhøyden stor og arbeidsdagene innholdsrike. På grunn av økt oppdragsmengde og vekst utvider vi nå staben vår, og tilbyr en solid og stabil stilling til deg som har fagbrev og riktige sertifikater. Om stillingen som kuldemontør i Bartnes AS Stillingen er 100 % fast. I Bartnes jobber vi utelukkende mot bedriftsmarkedet, og […]

2. NOVEMBER 2018

Inne i et fjell i Mo i Rana ligger 40 000 hyllemeter med norsk kulturarv trygt lagret i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin. Bartnes har levert et klimakjøleanlegg som er med på å sikre at alt innholdet i sikringsmagasinet er av like høy kvalitet også i år 3018. Nasjonalbiblioteket jobber i et tusenårsperspektiv. «Målet vårt er at alt […]

15. SEPTEMBER 2018

F-gassene prises og kvoteres ut av markedet. Påvirkningen de har på drivhuseffekten skal tøyles. Det betyr at eiere av kuldeanlegg, og særlig de som skal bygge nye anlegg, nå må se på alternative kuldemedier. Vi i Bartnes har laget en artikkelserie som i tiden fremover forklarer hva F-gass-forordningen betyr for deg som eier av kjøle- […]

20. JULI 2018

EU og norske myndigheter har besluttet at det skal være dyrt med F-gass-utslipp. Det finnes en rekke krav til deg som anleggseier – men med dagens prisutvikling er den økonomiske belastningen grunn nok til å oppgradere, jevnlig kontrollere eller bytte ut eksisterende anlegg. Vi i Bartnes har laget en artikkelserie som i tiden fremover forklarer hva […]

10. APRIL 2018

Da Matpartner flyttet driften fra Klæbu til Melhus fikk de muligheten til å fornye kjøle- og frysesystemene sine. Målet var mer effektiv drift. Bartnes ble tidlig involvert i prosessen – og Matpartner har nå effektive og miljøvennlige kjøleanlegg. Det aller viktigste for Matpartner er kvaliteten på maten de produserer. «Kundene våre skal kjenne at de […]

3. FEBRUAR 2018

EU har for lengst startet kampen mot de miljøfiendtlige klimagassene. Det betyr at det blir ekstremt dyrt med lekkasjer på kjøle- og fryseanlegg i tiden fremover. Med miljøavgifter, bøter og kvoteordninger som allerede er innført – og flere på vei – kan det lønne seg for mange å tenke nytt. Vi i Bartnes har laget […]