20. desember 2023

Avgiftene på F-gasser øker fra 1. januar 2024

Fra og med nyåret øker de statlig avgiftene på F-gassen HFK (hydrofluorkarboner) med 23,5 %. Økningen er et insentiv for å fremskynde overgangen til grønnere løsninger.

Økningen er den siste i rekken, som til sammen utgjør over en dobling i avgiftsnivået de siste fire årene. Grafen øverst i saken viser utviklingen fra 2021 til i dag.

I kroner og øre øker avgiften fra 952 til 1176 kr per tonn. Avgiften på HFK-gass beregnes ut fra avgiftssatsen som er basert på CO2-ekvivalenter, samt globalt oppvarmingspotensial.

Norge er forpliktet til å kutte klimagassutslipp gjennom Paris-avtalen, og den aggressive avgiftsøkningen er en del av Norges kontinuerlige innsats for å fase ut F-gassene for godt. HFK er en gruppe moderate til kraftige klimagasser som påvirker den globale oppvarmingen av jordkloden.

Den eneste måten å sikre seg mot utslipp av HFK fra kuldeanlegg og varmepumper, er å skifte til alternative stoffer.

Naturlige kuldemedier som ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner, er alle miljøvennlige alternativer til HFK. De kan erstatte F-gasser i en rekke installasjoner.

Snakk med oss om utskifting av kuldemedier – vi hjelper deg med hele prosessen, fra å velge riktig medium til installasjon og resirkulering av det gamle kuldemediet.

Les også