28. november 2023

Leveranse til nytt reinslakteri på Røros

I disse dager er våre kuldeteknikere godt i gang med å installere kjøleløsninger i et splitter nytt reinsdyrslakteri på Røros.

Stensaas Reinsdyrslakteri bygger nytt slakteri for å øke kapasiteten og modernisere prosessen. Bartnes installerer CO2-kuldeanlegg.

Hittil er vi i mål med å få CO2-riggen på plass i teknisk rom. Gasskjøleren er løftet opp på taket, og vi har fått plassert fordampere i rommene. Nå er vi i gang med å legge et tresifret antall meter med rør.

Første del av prosjektet skal være ferdig til jul.

Vi takker vår partner Svalinn for tilliten og ser frem til å jobbe videre!

Les også