10. april 2018

Matpartner gikk for morgendagens løsninger i samarbeid med Bartnes

Da Matpartner flyttet driften fra Klæbu til Melhus fikk de muligheten til å fornye kjøle- og frysesystemene sine. Målet var mer effektiv drift. Bartnes ble tidlig involvert i prosessen – og Matpartner har nå effektive og miljøvennlige kjøleanlegg mot de miljøfiendtlige klimagassene. Det betyr at det blir ekstremt dyrt med lekkasjer på kjøle- og fryseanlegg i tiden fremover. Med miljøavgifter, bøter og kvoteordninger som allerede er innført – og flere på vei – kan det lønne seg for mange å tenke nytt.

Det aller viktigste for Matpartner er kvaliteten på maten de produserer. «Kundene våre skal kjenne at de produktene som kjøpes fra oss, er like gode som det de får servert på restaurant», sier Stig Smistad, teknisk sjef hos Matpartner. Samtidig er de opptatt av bærekraft og miljøvennlige løsninger – så da de skulle investere i nytt kjøle- og fryseanlegg bestemte de seg for å satse både grønt og stort.

Moderne løsning

Nå har de et anlegg som består av to transkritiske CO2-systemer. Valget av kuldemediet CO2 ble gjort på bakgrunn av de miljøvennlige og energieffektive egenskapene CO2 har. Et av CO2-anleggene, et såkalt MT-system, gir kulde til en isbank og kjøletunneller. Isbanken lagrer kulde i form av is som fryser utvendig på fryseplatene. Prosessen skaper overskuddsvarme som kan brukes til andre ting på bygget.

Anleggene skaper i sum overskuddsvarme som Matpartner bruker til alt fra gulvvarme, til oppvarming av ventilasjonsluft, tappevann og til og med snøsmelting om vinteren. Overskuddsvarmen avgis ved hjelp av gass-kjølere plassert på taket.

— Det at vi kan bruke energi som allerede er tilgjengelig er svært positivt for oss, det bidrar til både effektiv og miljøvennlig drift. Bartnes har vært en god partner og støttespiller. Vi har fått kommet med våre innspill og de har funnet gode løsninger basert på innspillene våre. Dialogen med Bartnes har også styrket min kompetanse innenfor kjøling, sier Smistad.

Selv om miljøhensynet har veid tungt – er det matkvaliteten de tenker mest på i det daglige. Matpartner har nå fått et lukket avkjølingssystem som bidrar til at de i enda større grad kan sikre kvaliteten og holdbarheten på produktene sine.

Kontinuerlig overvåkning

Å unngå driftsstans er ekstremt viktig for at kvaliteten på maten de produserer alltid skal være så høy som mulig. Derfor har de både inngått en tilsynsavtale med Bartnes, som blant annet innebærer halvårlig kontroll på hele anlegget, og installert omfattende overvåkning.

Bartnes og Matpartner har valgt å benytte IWMACs system for overvåkning – et system som gir både Matpartner og Bartnes sanntidsinformasjon om anleggets tilstand. Bartnes AS er IWMAC Certified Partner, noe som blant annet betyr at både enkeltansatte hos Bartnes og at Bartnes som selskap er sertifisert og har inngående kjennskap til systemet. «For oss som servicepartner betyr det at vi kan være på hugget til en hver tid – og fikse eventuelle avvik med en gang, uten at vi trenger å involvere Matpartner», forklarer daglig leder i Bartnes AS, Einar Stene.

Matpartner kan på sin side fortsette sin drift uten stopp i produksjonen.

— Bartnes har vært mer enn bare en leverandør for oss. Vi er stadig i samtale med dem og kunnskapen deres gjør at vi føler oss trygge og ivaretatt. Reisen fra starten og frem til i dag har vært problemfri. Bartnes har en serviceinnstilling som gjør at vi alltid får den hjelpen vi trenger, avslutter Smistad.

Les også